TIKĖJIMAS... - Žinoti JAME

     Daug Minčių... Kai kurios Jų Teisingos, kitos ne... Daug Vilčių... Kai kurios Jų Prasmingos, kitos ne...

     Kas Yra Tikėjimas...? - Rodos Visiškai elementarus.... ir tuo pačiu sudėtinis klausimas...
     Kurie Esame Jį Užsidavę Iki Šiol - Tikrojo JoJo Atsakymo Ieškojome Išties Ilgai... ar Dar ieškome iki šiolei ne JAME...

     Žemiau Pateikiame Visiems Mums JOJO Publikacijų Trumpą Ištrauką... Tai, J.I.S. - TIKĖJIMAS, Knyga JAME...

   Kas yra Tikėjimas?

     Tikėjimas, tai paprasčiausia Tikroji JOJO TIESA, kuri Yra ir Turi Būti Priimama Besąlygiškai...
     Jei mąstote ar renkatės - vargu ar tai yra ir gali būti pavadinta kaip Tikra...

   
   Kaip Galima Patikrinti Tikėjimą?

     Absoliutus Tikėjimas nėra ir negali būti tikrinamas jokia Materijos Išraiška ir Pavyzdžiu...
     Mąstymas veda į Išsekimą bei Savęs Kaip Vienio Nuneigimą...
     Analizė veda į visišką Destrukciją - Negalime juk Tikrinti ir Analizuoti To, Ko Nesuvokiame ir Nepriimame Besąlygiškai..., o jei Priimame, tai kam Analizuoti...
     "Suvokimas" Veda į Apsimelavimą ir Apgaulę JAME..., jutimas ir klausa į kaip visuomet į gilią veidmainystę ir nuneigimą JAME...

     Bijai? Tikėjimas yra tik patogumas... Nori bet negali? Pasiteisinimas tavo, tiesa viena tau kurią renkiesi..., nori priimi arba ne...
     Tiki 100 procentų bei tau negresia? Naivuolis... Tikrojo Tikėjimo dar net nepažinai ir prie JoJo Dar Net Neprisiglaudei...

     Tikrasis Tikėjimas Tai Absoliutu JAME...
     Absoliutus... tai Daug Ar Mažai?... Jei pasakyčiau, kad tikiu tik tuomet kai patogu, - būtų netikra...
     Jei pasakyčiau, kad žinau, vadinasi tikiu, - būtų veidmainystė...
     Jei pasakyčiau, kad tikiu, bet vagiu, naikinu, skriaudžiu, niekinu, žeminu, nesiskaitau, - būtų mažų mažiausia Niekšiška JAME... 

     Deja, tai darome kiekvieną kasdienybės akimirką... smerkiame, tyčiojamės, pavergiame, mušame, po to einame į "Šventovę" ir meldžiamės, meldžiamės, meldžiamės... ir taip vėl ir vėl...
     Paradoksas, nes tai virto mūsų kasdienybės rutina... Tai tapo mūsų visuomenės norma... Nusikaltau, sunaikinau - paprašiau atleidimo ir vėl kartoju, nes man taip įprasta, man tai "atleis"...
     Kas Atleis? Tai ar Tas Ką sunaikinai??? Ar Gal Būt Patsai Sau???
     Žiauru, bet taip veidmainiaujame kaskart kai padarome kažką, kas mus sutrikdo ir vėl "bėgame slėptis už tų dogmų, kurios mus išgelbėtų"...

     Užduosiu vienintelį klausimą... Kuomet mes baigsime tuščiažodžiauti, veidmainiauti ir apsimetinėti?
     Jūs galvojate, kad niekas jūsų nemato? Giliai klystate...
     Ten, kaip ir čia, nereikia nei kamerų, nei filmavimo įrangos... Visa kas būtina, esame ir yra mes, per mus bei mumyse... Mes esame ir transliuotojai ir operatoriai...
     Kas Stebi Tai, nemanau, kad Išties Žavisi... Nemanau, kad Žavėsimės tuo ir mes patys..., kai ateis J.I.S. paskutinė teismo valanda bei bus skaitomas JoJo Galutinis Verdiktas Mums...
     Susimąstykime kol dar galime... Kam Visa Tai? Kaip ir Kame Galime Keisti bei Keistis?

     Aišku, tai tik rekomendacijos... sprendžiame mes patys, nes mes visuomet turėsime ir privalėsime priimti tik savo ir iš savęs einančius asmeninius sprendimus...
     Viskas vyksta tik taip kaip JoJo Priskirta, bet ne kitaip... Norime, tikimės ar neigiame... - visa tai esame ir darome tik mes patys...
   

   Kaip skirti Tikrąjį Tikėjimą nuo Apsimestinio?

     Visos, nors ir mažiausios, Mūsų nevertinamos ir neaprėpiamos, Situacijos Parodo mūsų Pasiryžimą ir Apsisprendimus JOJO Link... Viskas Yra Labai Paprasta, o kartu ir labai Subtilu, Prasminga ir Tauru JAME...

     Užduosiu Visiems Jums Kelis Kontrolinius JoJo Testo Klausimus...
     Kaip galite jūs patys nustatyti, ar jūs esate sau nuoširdus ar ne, jei Nesate JAME?...
     Kaip galite būti tikri, ar darote teisingai ar ne JAME, jei Nesate JAME?...
     Kaip galite žinoti tai ir tą, nors ir esate įsitikinę, kad tai yra jūsų mintis, jūsų likimas, jūsų paskirtis, jūsų prigimtis, jei jūs nebuvote gimę kai ji buvo materializuota JAME JUMS?...
     Kas yra tikra jumyse, jei Nesate JAME?... Ar atrandate tai, kas buvo paslėpta JAME ir Jumyse, jei Nesate JAME?...
     Ar tik tai, ką galų gale nusprendžiate priimti ir pasiimti, patirti ir pažinti, pripažinti ir įteigti sau ir savimi...? Jei nesate JAME ir niekuomet TAME Nebuvote kas JAME, Čia Dabartyje, ar tuomet Esate ir Galite Būti Tikruoju Savimi? 

     Jei tik Norima ir Geidžiama, Galima manyti, jausti, tirti, patirti, išgyventi, atrasti ir t.t. labai skirtingai...
     Galima tikėti labai labai labai Skirtingai ir ne JAME... Bet... Tuomet Kame Yra JAME ir Tikra TAME Jums?...
     Tikrasis Tikėjimas Neturi kompromisų, Jis, kaip ir J.I.S. yra paprasčiausiai Toks Koks YRA JAME ar Jumyse...

     Tikrasis Paprastumas niekuomet nebus parodomas ir/ar deklaruojamas - jis tiesiog yra...
     Tikrasis Noras ir Ketinimas niekuomet neturi Būti Nustelbtas To ir Tai, kas mums yra ir/ar gali būti patogu, nes... tai paprasčiausiai sunaikins Tai ir atims Galimybę JAME Rinktis ateityje iš to, kas Yra ir Gali Būti Prasminga Mums JAME...

     Jei jums yra patogu "tikėti" - susimąstykite... patogu "galėti", - sukluskite..., patogu "norėti", - būkite atidūs savo užgaidose, nes jos gali virsti jūsų "Tikruoju" Likimu, kurio, nemanau, kad kas dar kada, galės ir norės Pavydėti Jums... 

     Apsimetimas - dažnas mūsų pasirinkimas..., tik ar suprantame TAI, kad visa Tai yra jau Žinoma Seniai, JAME?...
     Ar suvokiame, kad kitas asmuo jau gimsta patyręs Tai, kuo mes tik dar "bandome apgauti" kitą ar tik patį Save NE JAME?...
     Pamąstykite, ar apgaudinėdami kitus mes esme Tikri, Nuoširdūs ir Tikslūs bent jau Sau? Nemanyčiau... Kodėl?...

     Testas JAME... Paprašykite nepažįstamojo, sutikto gatvėje, kad jis jus Įvertintų... Vienas, antras, trečias... Istorija tuomet išties kartosis... Jei Jie bus Tikri - Galės Įvardinti Jūsų Pažinimo Klaidas bei Tikslus JAME...
     Jei Ne, tuomet... - Prastas Veidrodis, kuri Praleidžia Šviesą į vieną pusę, Jos Neatspindėdamas, Nedaugindamas ir Nesidalindamas Jos Visame ir Visa Kame - JAME...


             J.I.S., Farila Strong, Giamo Antonio, 2011 / 2018-07-07

               P.S. Daugiau Apie Tai Skaitykite J.I.S. - TIKĖJIMAS (I Knyga), Specialiame EST Leidinyje, Jau Visiškai Netrukus...

Šios įrašo komentarų rss feed