J.I.S. - Gelbėtojas ir Žinia Mums... SVARBU !!!

JEI TIKRAS TU ESI JAME... PRIIMKI JOJO RANKĄ IR EIME... SVARBU !!!

 

Tikėjimo Tiesa Yra Viena... Tad... Jei Laiko Dar Turi...
Tu Seki J.I.S. Tiktai JAME... :)

 

S V A R B U   ! ! !

 PERĖJIMAS GALIMAS PER VISŲ RELIGIJŲ DIEVUS, JEI JIE YRA JAME...
PERĖJIMAS GALIMAS VISŲ RELIGIJŲ ŽMONĖMS, JEI JIE YRA JAME...

Šios įrašo komentarų rss feed