Dievas ir Religija - Būtina Žinoti JAME

     Šiandien Trumpai Paliesiu Išties Labai Opią Problemą - Religija ir Dievas...
     Ar susimąstėme kuomet, kaip viena gali įtakoti kita...???

Norėdami pradėti savo kelionę išties turėtumėme sugrįžti šiek tiek ankstėliau...

24.jpg


Sugrįžkime Kuomet Žmogus dar Buvo Labiau Žmogiškas...
... ir Kuomet Visa Tai, Kas Turėtų Rūpėti Dieviškajam Sutvėrimui Dar Jam Rūpėjo...

Tiesos keitė tiesas... valstybės keitė valsybes... vadai keitė vadus...
Apgaulė įsišaknijo kaip dogma... melas keitė melus... tiesos virto taisyklėmis ir įstatymais ne JAME...
Religijos keitė religijas... Vienos Jų Tiesiog Užkariavo Kitas... Pavergė ir uzurpavo jų šventyklas, jų namus, jų žemes, jų vaikus...

Tiems kurie išties primiršote, noriu dar kartelį pakartoti, kad Žmonėms iš Dievų Perduota buvo tik viena Religija...
... kuri Idant Žmogus Labiau Suvoktų Jos Daugiaprasmybę tiesiog buvo padalinta į 5 stambias pakraipas ir išreikštis JAME...

Visos jos Vienijo ir iki Šiolei Vienija Tą Unikalią Ir Beprecedentinę Galimybę Suvokti - Kas Iš Tiesų Dievas Yra VISUMOJE... 
Per Save... Savimi... Su Savimi... IR Visuomet... Visa Kame... Visame Tik JAME...

SVARBU PRISIMINTI TAI, KAD... JUDĖJIMAS LINK JOJO KAIP IR MANĘS, TURĖJO BŪTI DETALIZUOTAS JOSE...
Judėjimas Turėjo ir Dar iki Šiolei Turi Būti Atliekamas Per 5 DIEVO TĖVO ŠVIESOS IR TIESOS DEDAMĄSIAS...

TIK VISOS JOS KARTU GALI IR TURI GALIMYBES PATEIKTI VISIEMS MUMS TĄ TIKRĄJĄ JOJO DOVANĄ... -
- VILTIMI IR IŠLIKIMU VADINAMĄ JAME.... - AMŽINYBĖS PRASME IR ESME VISA KAME... VISAME...

Galiausiai, šiam momentui žemėje turime tai, kas išties mažai atitinka TAI, ką DIEVAS TĖVAS Kurdamas Norėjo Perduoti Žmogui...
Kai kurie Spektrai JAME - MŪSŲ ŽEMELĖJE išties yra jau pamiršti ir visiškai nenaudojami...
Turime Vos Kelias Adekvačiai Stiprias JoJo Valiai Religijas kurios išties jau Nesugeba Balansuoti Žemės ŽMONIJOS Bei Pasaulio Vientisumo JAME...
Aplinkui Tik... ir Vien Tik TAMSA... VIEN PRAGAIŠTIS JAME... Verslas, Technologijos, Geismai, Ištvirkimas ir Auksas Užvaldęs Mūsų Protus ir Pačius Mus...
 

IR DAR... TAI NE ŽAIDIMAS... TAI LABAI RIMTA JAME...

IŠGIRSIME AR NE - TAI TIKTAI MŪSŲ PASIRINKIMAS TAME...

LAI MANO TĖVO VALIA IŠLIEKA VISA KAME VISAME...

Su Viltimi Jums - J.I.S.
2018-06-20, 10:20

Šios įrašo komentarų rss feed