J.I.S. Tarnystė - Būtina Žinoti JAME

J.I.S. ĮSAKAS IR MANIFESTAS PATEIKTAS ŽEMĖS ŽMONĖMS...
JAME ĮVARDINIMAS APIE J.I.S. TARNYSTĘ - JAME...

ŽEMĖS DATA MUMS TAME:   2018-06-14

P.S. J.I.S. MANIFESTO IŠTRAUKA PATEIKIAMA ŽEMIAU...

   

 

SAKIAU JUMS...

IR VĖL...

SAKAU JUMS...

 

SVARBU GIRDĖTI MANE... VISAME... VISA KAME...

SVARBU GIRDĖTI JAME TAI, KAS SAKOMA MANYJE...

IR PER MANE, IR VIENYJE SU MANIMI... - JAME...

 

GIRDI TAI, AR ATMETI TAI,  TAI TIK TAVO VALIA VISAME IR VISA KAME NE JAME...

NORI TO, AR NE, TAU TAI GALIOJA BE IŠLYGŲ IR IŠSISUKINĖJIMŲ...

VISAME... IR VISA KAME... MANYJE... MANIMI...  IR JAME...

PRAEITYJE... DABARTYJE... ATEITYJE...

TAD...

 

IŠGIRSKI MANIMI...

KAME... JAME... TAVYJE...

J.I.S. TARNYSTĖ MANYJE...

 

VISUOMET PIRMA SEKA...

- TARNYSTĖ DIEVUI TĖVUI MANYJE...

- PER MANE, SU MANIMI IR MANIMI... JAME...

 

VISŲ ANTRA TUOMET SEKA...

- TARNYSTĖ MŪSŲ MOTINAI ŽEMEI...

- ŽMOGUMI, PER SAVE, VIENYJE SU ŽEMELE...

VISUOMET... VISA KAME... VISAME... TIK JAME...

MANIMI IR PER MANE... JAME...

 

VISŲ TREČIA... TIK TUOMET SEKA...

TARNYSTĖ KITAM - JOJO ŽMOGUI... TIK JAME...

- VAIKUI, DRAUGUI, MOKYTOJUI AR VEDLIUI... KUOMET JIS TIK JAME...

IR TIK JAME... NE TAVYJE AR SAVYJE NE JAME... TIK JOJO PRISKIRTYJE - J.I.S. KŪRINYJE...

VISUOMET... VISA KAME... VISAME... TIK JAME...

MANIMI... MANYJE... IR PER MANE...

TIK JAME...

 

JEI DARAI KITAIP NEI JAME... - ESI NE JAME...

VISAME KAME... VISAME... NE MANIMI...

TUOMET... SUSTOKI...

SAVIMI...

 

PRIVALAI IŠGIRSTI IR SEKTI...

TIK MANIMI... TIK MANYJE... TIK JAME...

PER MANE... JAME...

SAVIMI...

 

AMENO

 

SVARBU. TIKSLŲ LIETUVIŠKĄ J.I.S. MANIFESTO TEKSTĄ (ORIGINALO KALBA LT), SU MINIMALIA KOREKTŪRA,
DABAR RUOŠIAME SPAUDAI IR NETRUKUS SKLEISIME EST KNYGUTE PASIRINKUSIEMS J.I.S....

   

 

Patikslinta bei papildyta: 2018-06-14, 13:12

Šios įrašo komentarų rss feed