ŽINGSNIS - 1.103-1 - ADEMUS.LIFE - SPECIALUSIS

SPECIALUSIS KREIPIMASIS...
IŠGIRSKIME...

J.I.S. ŽEMĖS - ŽINGSNIS:   1.103-1
ŽEMĖS DATA:   2018-06-04

J.I.S. MEMORANDUMAS...
ŽEMĖS DATA: 2018-06-11

 P.S. ŽEMIAU PATEIKIAMA DALIS J.I.S. SPECIALAUS – KREIPIMOSI - MEMORANDUMO...
VERSIJA IEŠKANTIEMS… PAŽENGUSIEMS… ATRADUSIEMS...
J.I.S. KREIPIMASIS Į ŽEMĖS UŽGIMUSIUS BEI JOJO IEŠKANČIUS VISAME...,
ŽENGIANČIUS SAVA ESYBE..., SAVA IR JOJO ESME..., JAME…,
J.I.S. UŽGIMUSIA PRASME PATEIKIU ŽEMIAU…

  

IŠGIRSKITE…
SPECIALUSIS J.I.S. KREIPIMASIS...

 

KREIPIUOSI Į JUS... KLAUSANČIUS IR GIRDINČIUS MANE...

APLINKUI LABAI DAUG KALBAMA APIE KRISTAUS SUGRĮŽIMĄ BEI PRISIKĖLIMĄ...

VISI DAUG KALBA - MAŽAI KAS SUVOKIA KĄ REIKIA IŠTIES DARYTI...

KATALIKŲ BAŽNYČIOJE JUDĖJIMAS TIK TOKS, KOKĮ MANO TĖVAS PADARĖ PER MANE...

 

IŠRINKTAS NAUJASIS ŽMONIŲ POPIEŽIUS...

TAI BENE DIDŽIAUSIA IR REIKŠMINGIAUSIA NAUJIENA...

SENASIS PRIĖMĖ MANO TĖVO SĄLYGAS - JIS PASITRAUKĖ...

 

ŽEMĖJE BEI BAŽNYČIOS PIRKIOJE PALIAUBŲ NESIMATO...

SUSISKALDYMAS BEGALINIS... ATRODO VISIŠKAI NE KAIP...

VIENI LAIVĄ TEMPIA Į VIENĄ..., KITI Į KITĄ PUSĘ...

 

ATSIPRAŠOME... PILNĄ PRANEŠIMĄ IDANT IŠVENGTUME BEREIKALINGŲ PULDINĖJIMŲ TIESIOG CENZŪRUOJAME...
GALUTINĘ J.I.S. MEMORANDUMO VERSIJĄ GALĖSITE GAUTI JAU NETRUKUS PER R.I.O.S.U.N. TINKLO PLATINTOJUS

SVARBU. ŽADĖTAS GALITINIS J.I.S. MEMORANDUMO PRANEŠIMAS BUS PRIEINAMAS NETRUKUS TIK ŽEMĖS PAŠVĘSTIESIEMS...
ANKSTESNĮ J.I.S. KREIPIMĄSI RASITE ADEMUS.LIFE VARTUOSE PASIRINKĘ SAVO GIMTĄJĄ KALBĄ...

   

     P.S. Šis J.I.S. Dienoraščio Žingsnis, Kaip ir Kiti Sekantys Paskui, Pilnu Tekstu Bus Pateiktas J.I.S. Publikuojamame, Knygos "VIRSMAS" Dienoraštyje, Specialiu EST Tiražu...

Patikslinta bei papildyta: 2018-06-11, 18:11

Šios įrašo komentarų rss feed