Ar senatvė gali būti graži? - Giamo Antonio

     Dažnas Mūsų net nesusimąstome, bėgdami kasdienybės rutinoje kas nutinka vėliau... :(

95237_sunsets-landscapes-sunbeams-2560x1600-wallpaper_wallpaperswa.com_29.jpg   
     Vėliau...? Geras klausimas... Gal tuomet reikėtų užduoti kitą, patikslinantį klausimą... - Kada vėliau? ir ... Ar visiems tas vėliau ateina bei sukanka, ar visi jo sulaukiame?

     Klausimai rodos visiškai elementarūs, kai kuriems jie gali pasirodyti visiškai kvaili ir net lėkšti... tačiau taip gali nutikti kiekvienam...

     Visi nuolatos skubame... Vietoj to, kad pradėtumėme rūpintis savo sveikata ir ateitimi jau šiandien, daugelis tai nukelia į taip vadinamą "netolimąją ateitį"... Vieni Mūsų tai nukelia kelioms dienoms, juk vis vien tai tik keletas dienų ir pasak Mūsų, - Kas gi galėtų tokio nutikti per kelias dienas?... -  taip tęsdami ne visai patogų ar nemalonų veiksmą keliolikai mėnesių ar netgi metų...

     Labai paprasta... tai reikia žinoti visiems Mūsų..., juk kiekviena situacija turi tik jai vienintelei labiausiai priimtiną laiko ir erdvės momentą, tad... Jei tai reikėjo padaryti vakar, šiandien tai gausis visiškai kitaip ir daugelis dalykų, kurie turėjo tiesiog rankos mostu kaip domino susirikiuoti vienas paskui kitą tiesiog neįvyks...

     Neįvyks? Kaži kodėl? Juk viską šiandien padarėme dar netgi geriau nei tai galėjome padaryti vakar? Juk šiandien buvome pailsėję ir netgi tam pačiam reikalui paskyrėme dvigubai ar net trigubai daugiau laiko nei tai ketinome padaryti aną kartą... Kaži kodėl viskas vyks kitaip ir net daug prasčiau?

     Dalykas visai paprastas... daugelis Mūsų visiškai nesusimąstome, kad viskas kas nutinka čia žemėje turi savo laiką, erdvę, prasmę, padėtį ir net kvapą.... taip, taip... teisingai perskaitėte - kvapą... :)
     Viskas Dievo pasaulyje yra sujungta į vieną begalinį Virsmą, į vieną begalinę Dėlionę bei Begalinę ir Prasmių Kupiną JoJo Kelionę tiek laike, laikuose, tiek erdvėje, erdvėse ir Dievo Mums kas kartą Paskiriamoje Prasmių Prasmės Vientisume...

     Juk visi sutiksime su tuom, kad negalime pakabinti paveikslo ant sienos, jei prieš tai neparuošėme jam vietos - nepragręžėme skylės sienoje ar neįkalėme vinies į lentą... Juk visi Mūsų suprantame, kad negalime paruošti sau skanaus, mūsų numylėto patiekalo, jei jam neturime būtinų pagaminti dedamųjų dalių: maisto produktų ar elementariausių priemonių... Su šiais, Mums atrodančiais visiškai savaime suprantamais dalykais, mes visi linkę sutikti, bet... 

     Daugelis net nesusimąstome, kad jie visi: ir Mums atrodę loginiai, kurį kiekvienas galime net ant pirštų paaiškinti ir visiškai atrodantys alogiški ar nesąmoningi yra susiję JAME..., kad paprasčiausia Tiesa kuri kadaise, nors ir vakar neišsakyta ar veiksmas, kuris Mums tuomet atrodė visiškai bereikšmis ir nereikalingas - nepadarytas vakar negali sukurti ir žinoma nesukuria atitinkamo postūmio lauke, laike ar erdvėje... ir elementariausioje situacijos šiandien, esame kitaip, esame kitame, nes tam paprasčiausiai nėra pakankamai palankių sąlygų, veiksmių ar netgi priemonių... :(

     Skausmas, kurį vakar malšinome vaistais - sukelia, ar gal tiksliau galima būtų pasakyti nesukelia tų pasikeitimų kurie turėjo įvykti, tam, kad atsivertų Langas, tam kad Mūsų gyvenime galų galiausiai viskas Pajudėtų ir Tunelio Gale pasimatytų Šviesa ir JoJo Mums Atveriamos Durys į Naująjį Save... Į Naująjį Rytojų... Į Naująją Prasmę bei Tiesą JAME... 

     Skonis, neišgyventas, suterštas ar elementariausiai sumiksintas: papildomais produktais, papildomais prieskoniais/priedais, papildomais skonio ar kvapo stiprikliais... rodos ir to būtų negana... pradedame valgyti vieni kitus... pradedame valgyti gyvastį bei sėkmę... valgome vieni kitų patirtį ir likimus... ilgame sąraše: techniką, su technika ir priemonėmis kurios ne tik Mums kenkia bet ir visiškai sužaloja Mūsų Prasmes, Paskirtis ir Prigimtis...
     Skonis, juk toks nekaltas, ir toks nereikšmingai atrodantis, kodėl taip svarbu Mums? - juk tai ne vien tik išgyvenimas ar pajautimas, malonumas ar pasigėrėjimas, tai ir Patirtis... tai ir Pasekmė... tai ir Prasmė... tai ir Atradimas... tai ir Susitaikymas... tai ir Nuolankumas... tai ir Tikėjimas... tai ir Viltis... tai ir Meilė... tai ir Drovumas... tai ir Dora... tai ir Nuoširdumas... tai ir Perspektyva... tai ir Prarasta Prasmė... tai ir kasdienio Patogumo atsisakymas bei begalinio Pasiryžimo keisti ir visame kame keistis ženklas JAME VISIEMS MUMS... :)

     Kelionės... Atrodo kodėl gi ne? ... bet, vis gi NE... Viskas visatoje ir JoJo pasauliuose turi savo tikslią vietą, paskirtį, prasmę bei prigimtį... negali nuolatos bėgti nuo savo likimo, nuolatos pasiteisindamas paprasta, nors ir lakoniška fraze "keliaudamas aš atgyju" ar "keliaudamas aš atrandu save..." ar kaip kitaip... frazės skiriasi - prasmė išlieka viena... - Bėgimas...
     Kodėl galiausiai nesusimąstome, kodėl visa tai vyksta Mums ar su Mumis tik keliaujant? Negi negali būti visiškai kitaip? Ar tai yra tiek būtina bei, ar tai mums labiausiai priimtina ir tai yra tik mūsų paprasčiausias įtaigos sau ženklas?... Atsakyti laikas jau dabar... Svarbiausia nustoti veidmainiauti ir galų galiausiai pripažinti kas yra Tiesa - Juk JoJo Tiesa Visiems Mums Yra Viena - Be jokių Išlygų ir Kompromisų...
     Sakysite "ne" ir, kad Jūs negalite būti vietoje ir nuolatos turite judėti... Mačiau daugelių Jūsų... Ir gale kelionės Visiems Buvo Tas Pats - Atsakymas - Klaida... Tuomet ryžtingai atrėšiu ir Jums į tokį JoJo Jums Skirtą Gyvenimo Akibrokštą, paprasta JoJo Tiesa Mums..., - Pagrindinis Judėjimas Daugeliu atveju Niekuomet Nėra Apibrėžiamas Trajektorija ar Vietos Pakeitimu... Tai iš 1.000.000 atvejų net 999.998 įvykių ar plius minus... :)
     Pagrindinis Judėjimas Vyksta Mumyse ir Su Mumis... bei Visuomet tik per Mus, bet Jokiu Būdu Ne Vien tik MUMS...   

     Ir begalės, begalės kitų, rodos visiškai elementarių kasdienių dalykų bei prarastų JoJo prasmių Mumyse... Juose ir per juos Mes svajojame, užsimirštame, mąstome, analizuojame, mokomės, "nardome" ir net pasimetame, po to vėl ir vėl "atrandame" prarasdami vieną svarbiausią JoJo Mums Dovanotų faktorių - laiką ir galimybę būti visuomet, kas be nutiktų JoJo Laiku ir JoJo Prasmėje, Čia, Dabartyje ir jau Dabar: Savimi, Su Savim ir Per Visuomet tik per Save JAME...

     Visi pastebime daug, bet ar matome išties idealiai?
     Bandytumėte prieštarauti man, kad neturite pinigų ar pakankamai laiko, kad pradėtumėte stebėti ar tiesiog nusipirktumėte Jums labiau tinkančius akinius.... bet kalba eina visiškai apie kitus dalykus, ir tai yra daug rimčiau nei galima būtų pagalvoti lengvu rankos mostu atmušant ir "pasiunčiant" šią žinią..., - Jie yra reikšminiai Visiems Mums Jau ir Tik Čia...

     Aš dabar kalbu visiškai apie paprastus dalykėlius... Jiem nereikia papildomo laiko... papildomo apsisprendimo... papildomo čekio ar dar vienos sąskaitos banke... Visiems Mums šiandien reikia vieno vienintelio - paprasto stabtelėjimo ir pamatymo... išgirdimo ir suvokimo... įvardinimo ir nustojimo neigti... nuoširdaus nuolankumo ir paprastumo renkantis JAME... visa tai, kas mums yra svarbu jau šiandien ir jau dabar, visiškai nereikalauja jokių vaistų, jokių specialių procedūrų, įrangos ar net operacijų... jokių papildomų begalinių siurrealistinių svajonių ar vėl ir vėl nesąmoningai begalinių švaistymo bei žemės resursų niekinio panaudojimo... Kas tai bebūtų, ar smėlis, ar akmuo, ar dujos, ar nafta, ar vanduo ar net Mūsų taip vadinamai sukurtų "plastmasių", "gumų" ir panašiai...

     Šiandien visiems Mums, kas bebūtume, kur, kaip ar ką besirinktume, reikia tik vieno..., - Tai paprastas dalykas, kurį gali padaryti kiekvienas sau ir kitam šalia esančiam... - šiandien mums reikia Dėmesio... paprasčiausio Dėmesio... Dėmesio - kuris pastebi bei įvardina... Dėmesio kuris atkreipia bei išblaivina... Dėmesio kuris styguoja bei didina nuoširdumą... Dėmesio kuris išlaisvina bei prikelia... Dėmesio, su kuriuo galime kilti, veikti, klysti, bet vis gi niekuomet nepasiduoti ir, kas be nutiktų Nesustoti..., nes... Tik šiandien ir tik dabar yra visų Svarbiausia JAM ir MUMS... nes tik Čia, kiekvienu mus supančiu Momentu, Žmogumi ir Prasme Mes Sukuriam Tai JAME, kas Rytoj jau Bus Kitaip... 

     Jei tai Išdrįsime... jei tai Pasiryšime... jei tai Peržengsime... tik Savyje... tik Sau... tik su Savimi... JoJo rytojus JAME MUMS Keisis jau Dabar... jau Čia... jau Dabartyje, Visiems ir Visur TAIKA - TVARKA - TAURUMU Mumyse...

     Grįžtant prie šio straipsnelio temos klausimo... - Ar senatvė gali būti graži? Atsakysiu Paprastai - Taip, Žinoma... Tik su viena Sąlyga... JAME... :)

     Ir Dar... Senatvė gali būti Graži, jei Pradėsime Rūpintis vieni kitais Jau Dabar... Be atidėliojimų ir apsimetimų... Nuoširdžiai... Paprastai... Nuolankiai... Taurume... Sakralume... Dieviškume... :)
     Kaip Sesuo su Broliu... JAME... Kaip Brolis su Seserim... JAME... Kaip Brolis su Broliu... JAME... Kaip Sesuo su Seserimi... JAME... Kaip Motina su Vaiku... JAME... Kaip Vaikas su Motina... JAME... Kaip Tėvas su Vaiku... JAME... Kaip Vaikas su Tėčiu... JAME... Kaip Vaikas su Vaiku... JAME... Kaip Vienas su Kitu... JAME... Visa Kame... VISAME... VIENYJE... JAME... :)

Su Meile - Dievu ir Prasme JAME MUMS Visiems... :)
Stebuklo Sulaukiantiems LAI TIESA PRABYLA MANYJE... :)

J-I-S KANALE...
Tekstas užrašytas:
Giamo Antonio, P.R.E.I.K., 2017-12-06, 02:26
Patikslinta bei papildyta: 2017-12-06, 03:01

Šios įrašo komentarų rss feed