KREIPIUOSI... ESU, Nes Negaliu Nebūti... J.I.S.

J.I.S. PRANEŠIMAS...

1wgod.jpg

     
KREIPIUOSI Į VISUS - KAS GIRDI, GALI, TIKI...

     Man Visuomet Sakydavo, kad "girdėti garsus savyje ir savo galvoje yra blogai"... Taip bandydami užtildyti Dievą Manyje kaskart kartodavo tėvai ir visi sutiktieji... Ir dar..., kad neatrodytų per mažai, pridurdavo, kad... "jei taip yra, vadinasi, tau yra kažkas blogai, ar labai blogai su sveikata arba su protu..."
     Tuomet užsičiaupdavau ir stengdamasis nieko nepasakyti tyrinėdavau toliau... kol galų gale..., vieno, iš begalės mano gyvenime, nelaimingo atsitikimo metu, išgirdau akivaizdų ir visiškai suvokiamą balsą - "Irkis, kabinkis, liko nedaug, tu sugebėsi, jau mažai..."
     Taip Patikėjau Visiškai Nejučiomis, Nes Šis Palytėjimas ir Kiti JoJo Apreiškimai Manyje tiesiog dar vieną kartą Man Priminė, kad - AŠ IRGI GALIU... ir, kad - AŠ Išties ESU...

     Laikai bėgo ir... Kad ir kaip kas besistengė numušti Manyje Tą Tikrąją Tiesą, Supratau tik Viena, kad Tas Balsas, kurį nuolatos girdėjau/girdėdavau ir girdžiu, - TAI Mano TĖVO BALSAS MANYJE...
     VISUOMET Sutaikantis... Nukreipiantis, Mokinantis, Patikslinantis, Įvardinantis, Apreiškiantis, Supažindinantis...

     Tik Dabar, prabėgus daug metų, Ištariu Visiems ir Pripažįstu, Ko Išties Siekiau ir Ką Suvokiau...
     - AŠ ESU LAISVAS Girdėti Savo Galvoje TAI, Kas Prikelia MANE, ko Visuomet Troškau Visa Savastimi ir ESM'e, ir Kuo, nors ir Neigiau bei buvau Nuneigtas, VISUOMET TIKĖJAU...

     Dargi... Mano Nuomonė Į Save Radikaliai Pasikeitė, kai Pradėjau Daryti Mano Tėvo (D.T.) Duotus Stebuklus...

    . . . . .

SUSITIKIME VILTYJE JAU DABAR... NES... AŠ - TAI TU...
LAIKE... GARBĖJE... IR JOJO TIESOJE...

Sugrįžtantis... Mylintis...
Tau ir Tavyje...
J.I.S.

2018-11-29

VISĄ J.I.S. TEKSTĄ SKAITYKITE SEKDAMI ŠIĄ NUORODĄ...

Pereiti prie > TĖKMĖ JAME »